GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Phú Thọ - Tây Phú - Tây Sơn - Bình Định

Email:  c1tayphu1ts.binhdinh@moet.edu.vn

 

Trường Tiểu học số 1 Tây Phú, thuộc xã Tây Phú huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định. Tây Phú là xã miền núi nhân dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp, có diện tích 602,34 ha. Tổng dân số 9815 nhân khẩu với 2884 hộ.

Trường Tiểu học số 1 Tây Phú được tách ra từ trường Tiểu học Tây Phú thành hai trường Tiểu học đó là: Trường Tiểu học số 1 Tây Phú và Trường Tiểu học số 2 Tây Phú theo quyết định số 17/QĐ - TCCB ngày 12/12/1999 của Sở giáo dục và đào tạo Bình Định.

Năm học 2017 - 2018 trường có 29 cán bộ - giáo viên - nhân viên trong đó có 23 giáo viên trực tiếp giảng dạy. Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn 100% trong đó trên chuẩn 22/23 tỉ lệ 95,6%.

Trường hiện có 402 học sinh được biên chế thành 15 lớp các em học tập ở hai điểm trường: điểm chính ở thôn Phú Thọ có 10 lớp, điểm lẻ ở thôn Phú Hiệp có 5 lớp.

Trường Tiểu học số 1 Tây Phú là đơn vị giáo dục tiểu học đầu tiên của huyện Tây Sơn được công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1 năm 2000 theo quyết định số 1369/QĐ - BGD - ĐT - TH ngày 05/04/2000 và được công nhận lại mức 1 năm 2014 theo quyết định số 1758/ QĐ - UBND ngày 30/05/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Ngoài công tác dạy và học, Trường Tiểu học số 1 Tây Phú còn tích cực xây dựng nếp sống văn minh, cơ quan văn hóa ở địa phương.

Năm 2003, trường được UBND tỉnh Bình Định công nhận trường văn hóa cấp tỉnh. Từ đó đến nay, trường luôn giữ vững danh hiệu trường văn hóa cấp tỉnh.

Năm 2005, trường được Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cấp bằng công nhận “Cơ sở văn hóa”. Đạt danh hiệu Đơn vị có đời sống văn hóa tốt năm 2005 của Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. (SKT: 580/ QĐ KT - TLĐ ngày 07 tháng 04 năm 2006)

Qua 20 năm xây dựng, hoạt động và trưởng thành, Trường Tiểu học số 1 Tây Phú khẳng định vai trò, vị trí của mình trong công tác giáo dục ở địa phương cũng như của ngành, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của các bậc cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương và của Phòng GD - ĐT Tây Sơn.

 

                                    Hiệu trưởng

 

 

 

                                        Đoàn Thiên Bình