Friday, 19/08/2022 - 15:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 1 Tây Phú

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TÂY SƠN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ I TÂY PHÚ            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:      /KH-TP1                                                    Tây Phú, 30  tháng 10  năm 2017

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2017-2018

 

          - Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2017-2018 đối với Giáo dục Tiểu học ngày 21/09/2017 của Phòng GD-ĐT Tây Sơn

          - Căn cứ vào Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức  đầu năm học 2017-2018 của trường TH số I Tây Phú;

         Bộ phận chuyên môn trường Tiểu học số I Tây Phú xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I - Năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

         I- Mục đích yêu cầu:

           1- Mục đích:

          - Kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I nhằm đánh giá chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh sau khi kết thúc một giai đoạn học tập giữa học kỳ I đối với lớp 4 và lớp 5;

          - Đồng thời điểm kiểm tra định kỳ giữa  học kỳ I là căn cứ để đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo dạy và học trong nhà trường cũng như để GV và cha mẹ HS kiểm chứng lại việc nhận xét, đánh giá thường xuyên quá trình học tập của HS trong giữa học kỳ I.

           2- Yêu cầu:

          - Kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I là hoạt động của cấp học , do đó nhà trường cần thực hiện nghiêm túc để đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng; quy trình kiểm tra phải thực hiện theo đúng các văn bản quy định về hướng dẫn kiểm tra và được công khai, phản ánh trung thực chất lượng ; tránh hình thức và chạy theo thành tích. Đồng thời không gây áp lực, tạo không khí căng thẳng cho giáo viên, học sinh và gia đình học sinh.

          - Đánh giá học sinh tiểu học phải thực hiện theo Quy định đánh giá HS tiểu học ban hành kèm theo  Thông tư  số 30/2014/TT-BGD-ĐT ngày 28/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tưv số 22/2016/TT-BGD-ĐT ngày 22/09/2016  của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGD-ĐT ngày 28/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          - Bài kiểm tra giữa học kỳ I của tất cả học sinh:

          + Được GV sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm và góp ý những hạn chế, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm 0 và điểm thập phân ;

          + Được gởi tới gia đình học sinh và không lưu giữ tại trường.

        II- Tổ chức thực hiện:

         1- Ra đề kiểm tra

       - Môn kiểm tra: Toán , Tiếng Việt ( đối với lớp 4 và lớp 5)

       - Hiệu trưởng chỉ đạo :

         + Khối họp thống nhất ma trận đề kiểm tra giữa HKI.

         + Giáo viên căn cứ vào ma trận đề kiểm tra giữa HKI đã được BGH nhà trường duyệt ra đề kiểm tra giữa HKI theo tình hình thực tế của lớp mình đang dạy .

      - Quy định ra đề:

       + Đề kiểm tra phải được bảo mật và được sao in tới từng học sinh.

       + Cấu trúc đề kiểm tra:

             * Tự luận: 60%

             * Trắc nghiệm khách quan : 40%

       - Nội dung đề kiểm tra:

            + Đề kiểm tra phải phù hợp chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực gồm các câu hỏi bài tập, được thiết kế theo các mức độ từ nhận biết đến hiểu và vận dụng sáng tạo: ( Tùy theo từng môn) Cụ thể như sau:

              * Mức 1: Chiếm khoảng 20%

          HS nhận biết , nhắc lại đúng kiến thức, kỹ năng đã học

              * Mức 2: Chiếm khoảng 30%

           Hiểu kiến thức, kỹ năng đã học,  trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân;

              * Mức 3: Chiếm khoảng  30% đến 40%

           HS  biết vận dụng các kiến thức, kỹ năng  đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc , tương tự trong học tập hoặc trong cuộc sống;

              * Mức 4: Chiếm khoảng 10% đến 20%

            HS  biết vận dụng các kiến thức, kỹ năng  đã học để giải quyết những vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt.

        + Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học và hướng dẫn nội dung giảm tải của Bộ GD-ĐT, phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với lứa tuổi học sinh và thời gian quy định đối với từng môn học ( không vượt ra ngoài chương trình Tiểu học).

           2- Tổ chức kiểm tra:

         - Hiệu trường thành lập ban ra đề, coi và chấm bài theo quy định của Bộ GD-ĐT

        - Nguyên tắc coi, chấm bài:

           + Thực hiện Thông tư  số 30/2014/TT-BGD-ĐT ngày 28/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tưv số 22/2016/TT-BGD-ĐT ngày 22/09/2016  của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGD-ĐT ngày 28/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

           + GV tự chịu trách nhiệm về chất lượng của lớp mình chủ nhiệm hoặc lớp đang dạy

            3- Thời gian kiểm tra :

         - Tiến hành 06/11/2017 đến 10/11/201

            4/ Hình thức kiểm tra:

        - Giáo viên coi thi tại lớp mình phụ trách

        - GVCN chấm bài và sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm và góp ý những hạn chế, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm 0 và điểm thập phân.

         - Bài kiểm tra giữa học kỳ I của tất cả học sinh phải được gởi tới gia đình học sinh và không lưu giữ tại trường.

   LỊCH KIỂM TRA – CHẤM BÀI CỤ THỂ NHƯ SAU                                  

 

 

Ngày

 

Nội dung kiểm tra

 

Ghi chú

 

 

 

06/11/2017

 

Tiếng Việt lớp 4 và 5:

- Đọc thành tiếng

 

- GVCN coi, chấm, sửa lỗi và nhận xét bài làm của HS.

 

 

 

07/11/2017

 

Tiếng Việt lớp 4:

- Tập làm văn

- Chính tả

 

 

- GVCN coi, chấm, sửa lỗi và nhận xét bài làm của HS.

 

 

 

 

08/11/2017

 

Tiếng Việt lớp 5:

- Tập làm văn

- Chính tả

 

- GVCN coi, chấm, sửa lỗi và nhận xét bài làm của HS.

 

 

 

 

09/11/2017

 

- Tiếng Việt 4 ( Đọc thầm )

- Toán 4

 

- GVCN coi, chấm, sửa lỗi và nhận xét bài làm của HS.

 

 

 

10/11/2017

 

- Tiếng Việt 5 ( Đọc thầm )

- Toán 5

 

- GVCN coi, chấm, sửa lỗi và nhận xét bài làm của HS.

 

 

 

 

         Trên đây là  kế hoạch tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I – Năm học 2017-2018 của trường Tiểu học số I Tây Phú. Đề nghị  các khối chuyên môn, giáo viên theo dõi và thực hiện tốt các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc cần phản ánh kịp thời cho BGH trường để có hướng giải quyết.

                                                                                 

              Xác nhận của nhà trường                               Người lập kế hoạch

 

 

 

                                                                                    Nguyễn Cảnh Thắng

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 5
Tháng 08 : 203
Năm 2022 : 1.097