Friday, 19/08/2022 - 15:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 1 Tây Phú

TỔNG HỢP SINH HOẠT CHUYÊN MÔN ĐỢT I BẬC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2019- 2020

UBND HUYỆN TÂY SƠN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     PHÒNG GD&ĐT                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

 Số:  590 /PGDĐT- GDPT                                       Tây Sơn, ngày  21 tháng 11 năm 2019

 

                 TỔNG HỢP  SINH HOẠT CHUYÊN MÔN ĐỢT I

BẬC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2019- 2020

 

            Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo Tây Sơn đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn bậc tiểu học đợt 1 năm học 2019- 2020 từ ngày 26/10/2019  đến 08/11/2019. Kết quả và nội dung thống nhất chỉ đạo cụ thể như sau:

          A.CÁC MÔN CHUYÊN

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

          - Các môn thực hiện đúng kế hoạch, thời gian, đảm bảo nội dung, đạt được mục tiêu đặt ra.

          - Các trường được chọn làm điểm tổ chức đã chuẩn bị CSVC, điều kiện làm việc chu đáo. Giáo viên được phân công dạy minh họa, báo cáo chuyên đề có sự đầu tư kỹ lưỡng, thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, có chất lượng.

- Nội dung thảo luận khá cụ thể, có đầu tư xây dựng giáo án giờ dạy, nội dung tiết dạy.

          2. Khuyết điểm

          - Một số CB, GV tham gia buổi sinh hoạt còn ngại phát biểu, ít tham gia đóng góp ý kiến.

            II. NỘI DUNG THỐNG NHẤT CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

  1. Môn Tin học:

Nội dung: GV lên lớp tiết 18 chương trình Tin học lớp 5, bài: Định dạng trang văn bản, đánh số trang trong văn bản.

- Hoạt động 3 nội dung Đánh số trang, giáo viên cần lưu ý học sinh cách trở về màn hình soạn thảo bằng cách nhấn phím Esc.

- Sau mỗi hoạt động tìm hiểu kiến thức mới hoặc yêu cầu thực hành, cho học sinh thực hành để cả lớp quan sát, học tập, rút kinh nghiệm. Giáo viên cần chốt lại nội dung bài từng hoạt động, toàn bài học.

- Khuyến khích giáo viên sử dụng phần mềm Quizizz.com trong việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên học sinh.

- Phần “Hướng dẫn về nhà”, giáo viên cần có định hướng, gợi mở nhằm gây hứng thú, kích thích tính tò mò ở học sinh, tìm hiểu trước nội dung học tập tiết học sau.

 

 

2. Môn Mỹ thuật:

- Nội dung: GV lên lớp Chủ đề 4- Sáng tạo từ những chiếc lá (lớp 5).

- Thống nhất giáo án theo phương pháp Đan Mạch soạn hai cột, thời lượng trong từng hoạt động giáo viên cần phân chia cho phù hợp.

- Quy trình tiết dạy gồm 05 hoạt động:

+ Hoạt động 1: Khởi động;

+ Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu;

+ Hoạt động 3: Hướng dẫn cách thực hiện;

+ Hoạt động 4: Hướng dẫn thực hành;

+ Hoạt động 5: Tổ chức trưng bày sản phẩm, giới thiệu và đánh giá sản phẩm.

 

3. Môn Thể dục:

- Nội dung: GV lên lớp bài  Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái- Trò chơi “Ném trúng đích” (Tiết 14- lớp 4)

- Đổi tên bài dạy cho phù hợp với nội dung theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học.

- Ở lớp 4 không dạy cho học sinh đổi chân khi đi đều sai nhịp (sẽ dạy nội dung này ở lớp 5).

- Trong quá trình giảng dạy, giáo viên không làm lại động tác chưa đúng của học sinh mà chỉ làm mẫu động tác đúng khi sửa sai cho các em.

          - Các bước tiến hành khi tổ chức cho học sinh quan sát và nhận xét kết quả thực hiện:

          1. Giới thiệu vấn đề quan sát (quan sát gì?);

          2. Xác định mục đích quan sát (định hướng chú ý cho học sinh khi quan sát);

3. Tổ chức, hướng dẫn quan sát (ai thực hiện? ai quan sát?);

4. Cho học sinh quan sát (tổ, nhóm, cá nhân trình diễn; học sinh còn lại quan sát);

5. Học sinh rút ra nhận xét (giáo viên dùng câu hỏi vấn đáp để giúp học sinh nhận xét, chú ý đội hình làm sao để đảm bảo cho cả lớp nghe nhận xét);

6. Giáo viên đưa ra kết luận.

           

4. Môn Âm nhạc:

Nội dung: Ôn tập 2 bài hát  “Em yêu hòa bình”, “Bạn ơi lắng nghe”; Ôn tập TĐN số 1(Tiết 7- Lớp 4).

a. Tập đọc nhạc

* Quy trình Ôn 2 bài hát và ôn TĐN gồm:

- Ôn tập 2 bài hát:

+ Luyện thanh theo âm mẫu.

+ Nghe lại giai điệu bài hát hoặc nghe hát mẫu.

+ Ôn tập bài 1, bài 2 lần lượt hát kết hợp gõ đệm, múa phụ họa.

+ Biểu diễn cả 2 bài.

- Ôn tập TĐN:  Ôn cao độ, tiết tấu, nghe giai điệu cả bài, đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp và đọc trên nền nhạc. Kết hợp trò chơi, liên hệ, tích hợp để giáo dục HS.

* Chú ý cho HS tự học cá nhân và nhóm nhằm  phát huy tính tích cực, sáng tạo của các em.

     * Một số thủ pháp khác: Đọc TĐN chỉ có gõ đệm theo nhịp và theo phách.

 

B. SINH HOẠT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

I. NỘI DUNG

- Dự giờ 02 Đạo đức:

+ 01 tiết Đạo đức lớp 3, bài: Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em.

+ 01 tiết Đạo đức lớp 4, bài: Tiết kiệm tiền của.

Giáo viên dạy học tích hợp trong môn Đạo đức  bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong nhà trường tiểu học theo phương pháp mới (theo nhóm cố định).

          - Trao đổi, chia sẻ về nội dung, hình thức tích hợp để tiết dạy đạt hiệu quả cao.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Các trường được chọn làm địa điểm sinh hoạt đã chuẩn bị về học sinh, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc khá chu đáo.

- Các giáo viên lên lớp tại các điểm có sự đầu tư cho tiết dạy.

          - Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và giáo viên của 19 trường tham dự đều có tinh thần và thái độ nghiêm túc; đảm bảo thời gian; các trường tham gia thảo luận hiệu quả.

III. NỘI DUNG THỐNG NHẤT CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

         1. Các trường tiếp tục xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc đưa tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” tích hợp trong môn Đạo đức cấp tiểu học từ lớp 2 đến lớp 5 theo Công văn số 1738/SGDĐT- GDTrH ngày 21/9/2017 của Sở GD&ĐT Bình Định về việc giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong trường TH, THCS, THPT .

         2. Việc tích hợp bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào môn Đạo đức phải bảo đảm một số nguyên tắc sau:

         a. Nội dung tích hợp giáo dục phải đưa vào trong kế hoạch của tổ chuyên môn, kế hoạch giáo dục của nhà trường.

b. Mục tiêu tích hợp phải phù hợp với mục tiêu giáo dục của cấp tiểu học nói chung và từng lớp nói riêng, góp phần thực hiện mục tiêu của giáo dục phổ thông nói chung.

c. Việc tích hợp phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi HS tiểu học, phù hợp với đặc trưng của môn học, không làm thay đổi mục tiêu và nội dung của môn học, bài học; đảm bảo tự nhiên, nhẹ nhàng, linh hoạt, tránh gây nặng nề; góp phần vào việc tạo nên sự gắn bó giữa nội dung học tập với thực tiễn cuộc sống.

d. Việc tích hợp phải được thể hiện rõ trong kế hoạch dạy học, tiến trình giảng dạy của tiết học.

3. Mức độ tích hợp: Tùy theo nội dung, đặc điểm và khả năng thực hiện việc tích hợp giáo dục Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh của mỗi bài học trong môn Đạo đức để lựa chọn mức độ tích hợp thích hợp. Có thể tích hợp theo các mức độ như: toàn phần,  bộ phận hoặc chỉ liên hệ.

4. Giáo viên cần chú ý quan tâm đến học sinh trong quá trình hoạt động nhóm. Phải phát huy được tính tích cực của từng HS trong quá trình học tập. Đồng thời cũng cần chú ý đến việc đánh giá thường xuyên đối với học sinh trong quá trình học tập theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT.

 

Trên đây là một số nội dung cần thực hiện trong năm học 2019- 2020. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường Tiểu học trong huyện triển khai đến tất cả giáo viên để thực hiện tốt những công việc trên. Nếu có gì vướng mắc các trường phản ánh kịp thời về Phòng GD và ĐT (qua bộ phận Phổ thông) để hướng dẫn tiếp./.

                                                                    KT. TRƯỞNG PHÒNG

Nơi gửi:                                                                        PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Các trường TH;                                                                          

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;                                                            (Đã ký)                    

- LĐ; VP; PT; TTr.                                                                     

                                                                                         

                                                                                     

                                                                                    Văn Tám

       

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 5
Tháng 08 : 203
Năm 2022 : 1.097